LAPL(A)

Light Aircraft Pilot Licence

Teorien til LAPL og PPL er identisk. På mange måter tilbyr disse to sertifikatene de samme rettighetene, men LAPL kan oppnås til en lavere pris. Dette skyldes at det er lavere timekrav til det praktiske programmet (30t kontra 45t). Ellers ligger den største forskjellen mellom et PPL og et LAPL i størrelsen på flyet du kan fly, samt at et LAPL kun er gyldig i Europa mens et PPL er gyldig i hele verden.


Hvor stort fly kan jeg fly?

Et LAPL gir deg rettigheter til å ta med 3 passasjerer i fly som veier maksimalt 2,000 kg. Dette betyr at de vanligste flytypene som C172 og PA28 kan flys med LAPL.


Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med ulike rettigheter som for eksempel mørkerettighet.

Teorikurs

Teorikurset til LAPL er likt som det til PPL. Det inneholder ni lærebøker og 33 nettbaserte innsendingoppgaver med et varierende antall spørmål. Det er lærerstyrt retting, og nettlærer er tilgjengelig for spørsmål.


Teorien består av følgende ni fag:

  1. Air law and ATC procedures (Lover og Bestemmelser)
  2. Human performance (Menneskelige ytelser)
  3. Meteorology (Meteorologi)
  4. Communications (Flytelefoni)
  5. Principles of flight (Flygeteori)
  6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
  7. Flight performance and planning (Ytelser og planlegging)
  8. Aircraft general knowledge (Fly og Motorlære)
  9. Navigation (Navigasjon)


Er det en aldersgrense?

Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer, men for å fly et motorfly solo, altså fly alene, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt et LAPL så må du ha fylt 17 år. Det er heller ingen øvre aldersgrense, så lenge man består den flymedisinske undersøkelsen. 


Hvordan går jeg frem?

1. Teorikurs

Kurset kan du bestille direkte i nettbutikken. 2. Flymedisinsk undersøkelse

Vi anbefaler at du tar legeundersøkelsen tidlig i prosessen. Selv om de medisinske kravene ikke er så veldig strenge så kan det fortsatt være smart å ta legeundersøkelsen før du investerer for mye tid og penger i flygerutdannelsen. Legeattest for LAPL kan du få hos din fastlege. Alternativt kan du benytte en flylege. Se Luftfartstilsynets oversikt over godkjente flyleger.


3. Praktisk Program

Det praktiske programmet består av minimum 30 timer flyging med instruktør. Her lærer du å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer. Flygingen gjøres hos din lokale sportsflyklubb. Du finner den Norges Luftsportsforbund sine sider.

copyright © flygeteori.no