Helikopter

PPL(H) 

Med et PPL(H) har du rettigheten til å fly et helikopter etter visuelle flygeregler (VFR). Du kan fly ditt eget helikopter, eller være medlem av en klubb eller andelslag og leie helikopter der. Du kan fly alene eller ta med deg passasjerer på ikke-kommersiell basis. Ønsker du fly til hytta? Lande i hagen? Mulighetene er mange med et PPL(H).


Påbygging

Et PPL(H) kan påbygges med ulike rettigheter. Den vanligste påbyggingen er nattrettighet.


I tillegg kan et PPL(H) utvides nærmest i det uendelige med tomotorsrettighet, instrumentbevis, eller instruktørrettighet. Man kan også bygge på det videre til et kommersielt flysertifikat, Commercial Pilot Certificate (CPL) når kravene til CPL er oppfylt. 

Teorikurs

Teorikurset til PPL(H) inneholder ni lærebøker og 33 nettbaserte innsendingoppgaver med et varierende antall spørmål. Det er lærerstyrt retting, og nettlærer er tilgjengelig for spørsmål.


Teorien består av følgende ni fag:

 1. Air law and ATC procedures (Lover og Bestemmelser)
 2. Human performance (Menneskelige ytelser)
 3. Meteorology (Meteorologi)
 4. Communications (Flytelefoni)
 5. Principles of flight (Flygeteori)
 6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
 7. Flight performance and planning (Ytelser og planlegging)
 8. Aircraft general knowledge (Helikopterlære)
 9. Navigation (Navigasjon)

Praktisk program

Den praktiske flygingen består av minimum 45 timer flyging som skal lære deg å håndtere helikopteret i både normal operasjon og nødsituasjoner.


Flygingen gjøres primært sammen med en instruktør. Men det er også en egen del av programmet som heter soloflyging. Det vil si at du flyr alene mens instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging


Det finnes flere selskaper som driver skolevirksomhet rundt omkring i landet. Helikoptertypene som oftest benyttes til skoling er Robinson 22 og Robinson 44. Her er en oversikt over noen helikopterskoler vi anbefaler å bruke til skoling på praktisk program.


 • Helifly - Kjevik Lufthavn www.helifly.no 
 • Rossi Helikopter - Værnes Lufthavn


Du kan fly tilnærmet overalt


PPL(H)-sertifikatet er bygget på et europeisk (EASA) regelverk og gir deg automatisk rett til å fly overalt i Europa. I tillegg er det basert på den internasjonale ICAO-standarden som gjør at man enkelt kan konverterte sertifikatet i for eksempel USA, etter en minimal papirgjennomgang hos et lokalt FAA-kontor. Ove Vik tok PPL(H) i Norge og har fløyet mange timer rundtom i verden, inkludert over Golden Gate Bridge og Valley of Fire i Nevada.Foto: Ove Vik

copyright © flygeteori.no