Sportsfly

LAPL

Et sportsflysertifikat, LAPL, gir deg rett til å fly lette luftfartøy. LAPL finnes for både fly, helikopter, varmluftsballong og seilfly. De fleste i Norge tar LAPL for fly, LAPL(A).


Sportsflyging var tidligere kjent som mikroflyging. Mikrofly var tradisjonelt enklere og lettere varianter av småfly. Følelsen av frihet var ofte målet for en mikroflyger. Nå derimot, er sportsflyene velutviklede reisemaskiner med moderne instrumentering og pålitelige motorer. Det som begynte med svært enkle fly, har gjennom de seneste 30 år har utviklet seg til raske og pålitelige turmaskiner. Du kan lese mer om sportsflyging hos NLF.

Kilde: Wikipedia Commons

Teorikurs

Teorikurset til LAPL er likt som det til PPL. Det inneholder ni lærebøker og 33 nettbaserte innsendingoppgaver med et varierende antall spørmål. Det er lærerstyrt retting, og nettlærer er tilgjengelig for spørsmål.


Teorien består av følgende ni fag:

  1. Air law and ATC procedures (Lover og Bestemmelser)
  2. Human performance (Menneskelige ytelser)
  3. Meteorology (Meteorologi)
  4. Communications (Flytelefoni)
  5. Principles of flight (Flygeteori)
  6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
  7. Flight performance and planning (Ytelser og planlegging)
  8. Aircraft general knowledge (Fly og Motorlære)
  9. Navigation (Navigasjon)


Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med ulike rettigheter som for eksempel mørkerettighet.

Er det en aldersgrense?

Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer, men for å fly et motorfly solo, altså fly alene, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt et LAPL så må du ha fylt 17 år. Det er heller ingen øvre aldersgrense, så lenge man består den flymedisinske undersøkelsen. 


Hvordan går jeg frem?

1. Flymedisinsk undersøkelse

Det kan være smart å ta legeundersøkelsen før du investerer tid og penger i flygerutdannelse. Legeattest for LAPL kan du få hos din fastlege. Alternativt kan du benytte en flylege. Se Luftfartstilsynets oversikt over godkjente flyleger. 


2. Teorikurs

Her kommer vi inn i bildet. Du kan kjøpe kurs i nettbutikken. 


3. Praktisk Program

Det praktiske programmet består av minimum 30 timer flyging med instruktør. Her lærer du å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer. Flygingen gjøres hos din lokale sportsflyklubb. Du finner den Norges Luftsportsforbund sine sider.

Begreper

Vanlige ord og uttrykk

LAPL betyr Light Aircraft Pilot Licence og innehavere av et slikt sertifikat har rett til å fly som fartøysjef på enmotors propelldrevet landfly eller TMG med en maksimum sertifisert avgangsmasse på 2000 kg eller mindre. Det kan ikke være mer enn tre passasjerer om bord, slik at det aldri er mer enn fire personer om bord flyet.


PPL betyr Private Pilot Licence og innehavere av et slikt sertifikat har rett til å fly som fartøysjef eller styrmann på fly eller TMG i ikke-kommersiell luftfart. Man kan ikke tas betalt for flygingen.

TMG betyr Touring Motor Glider. Det er turmotorseilfly på norsk.

copyright © flygeteori.no